Omvårdnad med inriktning mot ledarskap
OM132B / Kurs på grundnivå, 15 hp
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Annett Karlsson
annett.karlsson@mau.se
040-6658679

Studieadministratör
Viktoria Supranovich
viktoria.supranovich@mau.se
040-6657820