Program och kurser

Webbplatsen innehåller information om program och kurser som har getts på Malmö universitet från hösten 2007 och framåt, även aktuella utbildningar. Källan till informationen är Kursinfo, det verktyg Malmö universitet använder för utbildningsplanering. Webbplatsen vänder sig till personal, studenter samt andra som behöver information om våra utbildningar.

Vårt aktuella program- och kursutbud hittar du på Sök utbildning.

Kontakt

Om du som student har frågor om din utbildning, ska du vända dig till studieadministrationen på din utbildning.

Kontaktuppgifter till fakulteter och institutioner finns på Fakulteter och institutioner.