Malmö universitet
Förskola, värdegrund och samhälle
Kurs på grundnivå, 9 hp
UV203A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: UV202A Utveckling, lärande och specialpedagogik (genomgången)
Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.