Datorgrafik och modellering
DA307A / Kurs på grundnivå, 15 hp
Fakulteten för teknik och samhälle
Kontakt
Studentservice TS - Malmö Universitet
tsstudent@mau.se
Kursansvarig
Carl Johan Gribel
carl.johan.gribel@mau.se
040-6657158