Malmö universitet
Utveckling, lärande och specialpedagogik
Kurs på grundnivå, 9 hp
UV202A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: UV205A Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap (genomgången) eller UV201A Sociala relationer, demokrati och pedagogiskt ledarskap (genomgången) eller UV211A Pedagogiskt ledarskap och omsorgsetik (genomgången)