Modern Politisk Styrning
ST160S / Kurs på grundnivå, 30 hp
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
GPSstudent - Malmö universitet
gpsstudent@mau.se
Kursansvarig
Peter Hallberg
peter.hallberg@mau.se
040-6657798