Projektledning II
BY209B / Kurs på grundnivå, 10 hp
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice US - Malmö universitet
USstudent@mau.se