Omvårdnad: Ledarskap i teori och praktik
OV716A / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Katarina Sjögren Forss
katarina.sjogren.forss@mau.se
040-6657036

Lärare
Malin Axelsson
malin.axelsson@mau.se
040-6657960