Medicinsk vetenskap I
OM112A / Kurs på grundnivå, 15 hp
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
HS studievägledning - Malmö universitet
hsvagledning@mau.se
Kursansvarig
Elisabeth Renmarker
elisabeth.renmarker@mau.se
040-6657429

Studieadministratör
Viktoria Supranovich
viktoria.supranovich@mau.se
040-6657820