Malmö universitet
Barndom och lärande: Matematik
Kurs på grundnivå, 15 hp
FO205A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: FO204A Barndom och lärande: Literacy (genomgången)