Malmö universitet
Forskning och kritiskt förhållningssätt
Kurs på grundnivå, 9 hp
UV214A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: UV203A Förskola, värdegrund och samhälle (genomgången)
Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.