Leadership and Organisation: Research Internship
OL633E / Kurs på avancerad nivå, 30 hp
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice US - Malmö universitet
usstudent@mau.se
Kursansvarig
Filippa Säwe
filippa.sawe@mau.se
040-6658643