Malmö universitet
Linjär algebra med statistik
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
MA204A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Grundläggande behörighet + Fysik B, Matematik D. Eller: Fysik 2, Matematik 3c (Områdesbehörighet A8/8)