Malmö universitet
Barndom och lärande: Förskolebarnets utveckling och lärande
Kurs på grundnivå, 15 hp
FO218A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Grundläggande behörighet samt EnA, NkA, ShA (områdesbehörighet 6 a)
För flexibel variant även fem års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan efter 1 juli 1998, minst halvtid, varav två år ska vara sammanhängande.