Malmö universitet
Linjär algebra med statistik
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
MA204A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
TH / Underkänt (U), Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5)
G1N / Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
TE / Teknik 100 %
Grundläggande behörighet + Fysik B, Matematik D. Eller: Fysik 2, Matematik 3c (Områdesbehörighet A8/8)