Interaction Design, Master's Programme (One-Year)
TAINE / Program på avancerad nivå, 60 hp
Utbildningsplaner
En utbildningsplan gäller bara för de programstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice, K3 - Malmö universitet
K3student@mau.se