International Migration and Ethnic Relations, Master's Programme (One-Year)
SAIME / Program på avancerad nivå, 60 hp
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
GPSstudent - Malmö universitet
gpsstudent@mau.se
Programansvarig
Sayaka Osanami Törngren
sayaka.torngren@mau.se
040-6657227