Utbildningsinfo
IN ENGLISH
Interaction Design, Master's Programme (One-Year)
TAINE / 60 hp
Utbildningsplaner
Hösten 2024 Visa utbildningsplan
Hösten 2023 Visa utbildningsplan
Hösten 2022 Visa utbildningsplan
Hösten 2021 Visa utbildningsplan
Hösten 2020 Visa utbildningsplan
Hösten 2019 Visa utbildningsplan
Hösten 2018 Visa utbildningsplan
Hösten 2017 Visa utbildningsplan
Hösten 2016 Visa utbildningsplan
Hösten 2015 Visa utbildningsplan
Hösten 2014 Visa utbildningsplan
Hösten 2013 Visa utbildningsplan
Hösten 2012 Visa utbildningsplan
Program på avancerad nivå
  • Programkod
    TAINE
  • Omfattning
    60 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för kultur och samhälle