Värdegrundsarbete och demokrati i förskola
UV219A / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Magdalena Sjöstrand Öhrfelt
magdalena.ohrfelt@mau.se
040-6658143

Studieadministratör
Heléne Henriksson
helene.henriksson@mau.se
040-665 77 47