Värdegrundsarbete och demokrati i förskola
UV219A / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Linda Ihse
linda.ihse@mau.se
040-6657336

Kursansvarig
Helena Hansen
helena.hansen@mau.se
040-6658044

Studieadministratör
Heléne Henriksson
helene.henriksson@mau.se
040-665 77 47