Urban Studies: Research Internship in Urban Business and Development
US760E / Kurs på avancerad nivå, 30 hp
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice US - Malmö universitet
usstudent@mau.se
Kursansvarig
Désirée Nilsson
desiree.nilsson@mau.se
040-6657605