Malmö universitet
Transportsystem, lokalisering och planering
Kurs på grundnivå, 15 hp
TR127B
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Kurser om minst 60 högskolepoäng inom programmet Transport Management.