Malmö universitet
Företagsekonomi: Transportinriktad organisation och ledarskap
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
TR123B
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
KSFÖE / Företagsekonomi (G1N)
Grundläggande behörighet.
Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a/2b/2c.