Malmö universitet
Transporter och hållbar utveckling
Kurs på grundnivå, 15 hp
TR122B
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c (Områdesbehörighet A7/7)