Offentlig administration
ST120S / Kurs på grundnivå, 30 hp
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
GPSstudent - Malmö universitet
gpsstudent@mau.se
Kursansvarig
Malin Mc Glinn
malin.mcglinn@mau.se
040-6658691