Svenska och lärande: Barns tidiga läsning och skrivande i ett första- och andraspråksperspektiv
SL231B / Kurs på grundnivå, 15 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Eva Wennås Brante
eva.wennas-brante@mau.se

Studieadministratör
Reguljära
Liselotte Sterner
liselotte.sterner@mau.se
040-6658130