Malmö universitet
Produktionsanpassat utvecklingsprojekt
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
PD131A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: MT119A Tillämpad konstruktion (godkänd) eller PD161A Design management (godkänd)