Styrdokument, ämnesdidaktik och bedömning
LL213P / Kurs på grundnivå, 15 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Marie Jedemark
marie.jedemark@mau.se
040-6657053

Studieadministratör
Christina Persson
christina.persson@mau.se
040-6658004