Hyres- och arrenderätt
JU302F / Kurs på grundnivå, 5 hp
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice US - Malmö universitet
usstudent@mau.se
Kursansvarig
Annica Orlov
annica.orlov@mau.se
040-6657826