Sexologi: Sexualitet, intima relationer och familjeliv
HS650A / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Catrine Andersson
catrine.andersson@mau.se
040-6658577

Studieadministratör
Johanna Kemoka
johanna.kemoka@mau.se
040-6658920