Malmö universitet
Barndom och lärande: Literacy
Kurs på grundnivå, 15 hp
FO204A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: FO203A Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer (genomgången)