Malmö universitet
Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer
Kurs på grundnivå, 15 hp
FO203A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: FO202A Barndom och lärande: Omvårdnad, omsorg, fostran och samverkan (genomgången) eller FO209A Barndom och lärande: Omsorg, fostran och samarbete i förskola (genomgången) eller FO242A Barndom och lärande: Förskolepedagogik (genomgången) eller FO212A Barndom och lärande: Omvårdnad, omsorg, fostran och samverkan (genomgången) eller FO219A Barndom och lärande: Omsorg, fostran och samarbete i förskola (genomgången)