Engelska och lärande: Vetenskapsteori och akademiskt skrivande
EN433C / Kurs på grundnivå, 6 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Damian Finnegan
damian.finnegan@mau.se
040-6657309

Kursansvarig
Jasmin Salih
jasmin.salih@mau.se

Studieadministratör
Sabina Strandberg
sabina.strandberg@mau.se
040-6658408