Malmö universitet
Signalbehandling
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
DA383A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
12 hp från kursen DA215A Datateknik
9 hp från kursen DA339A Objektorienterad programmering
3,5 hp från kursen DA216A Dator- och Internetteknik
Analys motsvarande 7,5 hp