Malmö universitet
Ingenjörsprojekt med programvaruteknik
Kurs på grundnivå, 15 hp
DA298A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
CTDVA / Datavetenskap (G2F)
DA339A Objektorienterad programmering, DA393A Systemutveckling och projekt för ingenjörer.
DA343A Objektorienterad programutveckling, trådar och datakommunikation
22,5 hp från kurser på andra läsåret på högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik och mobil IT, där minst 3,5hp ifrån vardera av kurserna DA382A (7,5 hp), DA267A (7,5 hp), samt DA383A (7,5hp) ska ingå.
Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kursen DA382A Distribuerade intelligenta system.