Svenska som andraspråk och lärande: Litteraturdidaktiska perspektiv och retorik
AS228C / Kurs på grundnivå, 15 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Catarina Economou
catarina.economou@mau.se
040-6658169

Studieadministratör
Sabina Strandberg
sabina.strandberg@mau.se
040-6658408