Svenska som andraspråk och lärande: Språkstruktur, andraspråksutveckling och läs- och skrivutveckling
AS207C / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Robert Walldén
robert.wallden@mau.se
040-6658094

Studieadministratör
Sabina Strandberg
sabina.strandberg@mau.se
040-6658408