Vetenskap, metod och beprövad erfarenhet
UV756C / Kurs på avancerad nivå, 9 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Christina Johnsson
christina.johnsson@mau.se
040-6654731