Omsorg, sociala relationer och ledarskap
UV206A / Kurs på grundnivå, 12 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Camilla Löf
camilla.lof@mau.se
040-6658147

Kursansvarig
Musikprofil
Mikael Björk
mikael.bjork@mau.se
040-6658270

Studieadministratör
Heléne Henriksson
helene.henriksson@mau.se
040-665 77 47