Transporter och hållbar utveckling
TR122B / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplaner
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice US - Malmö universitet
USstudent@mau.se
Kursansvarig
Carl-Magnus Carlsson
carl-magnus.carlsson@mau.se
040-6657725