Pedagogik: Pedagogik med inriktning mot undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap
SO140F / Kurs på grundnivå, 30 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Studievägledning LS
lsvagledning@mau.se
Kursansvarig
Vanja Lozic
vanja.lozic@mau.se
040-6657201

Studieadministratör
Monica Lotfinia
monica.lotfinia@mau.se
040-665 77 52