Socialt arbete: Psykologi och socialt arbete
SC123C / Kurs på grundnivå, 15 hp
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Martina Campart Cano
martina.campart@mau.se
040-6657482

Kursansvarig
Mikael Boregren
mikael.boregren@mau.se
040-6657637

Studieadministratör
Germana di Lorenzo
germana.di-lorenzo@mau.se
040-6657462