Omvårdnad: Examensarbete för mastersexamen
OV715A / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Ann-Cathrine Bramhagen
ann-cathrine.bramhagen@mau.se
040-6657940

Studieadministratör
Viktoria Supranovich
viktoria.supranovich@mau.se
040-6657820