Omvårdnad: Examensarbete för mastersexamen
OV715A / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Katarina Sjögren Forss
katarina.sjogren.forss@mau.se
040-6657036

Studieadministratör
Viktoria Supranovich
viktoria.supranovich@mau.se
040-6657820