Ledarskap och organisation I
OL105A / Kurs på grundnivå, 30 hp
Kursplaner
Fakulteten för kultur och samhälle