Projektledning I
OL102A / Kurs på grundnivå, 30 hp