Linjär algebra med tillämpningar
MA300A / Kurs på grundnivå, 10 hp
Fakulteten för teknik och samhälle
Kontakt
Studentservice TS - Malmö Universitet
tsstudent@mau.se
Kursansvarig
Nina Taslaman
nina.taslaman@mau.se
040-6657250