Matematik för spelutvecklare
MA127A / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Kursplaner
Fakulteten för teknik och samhälle
Kontakt
Studentservice TS - Malmö Universitet
tsstudent@mau.se
Kursansvarig
Henrik Jönsson
henrik.jonsson@mau.se
040-6657800