Dokumentärt berättande
KK124A / Kurs på grundnivå, 15 hp