Grafisk design: Examensarbete
KD333A / Kurs på grundnivå, 30 hp
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice, K3 - Malmö universitet
K3student@mau.se
Lärare
Åsa Harvard Maare
asa.harvard@mau.se
040-6657364