Idrott och lärande: Perspektiv på idrott, hälsa och didaktik
IL221C / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle