Utbildningsinfo
IN ENGLISH
Idrott för ämneslärare III
IF185F, 30 hp
Kursplaner
Hösten 2025 Visa kursplan
Hösten 2024 Visa kursplan
Hösten 2023 Visa kursplan
Hösten 2022 Visa kursplan
Hösten 2021 Visa kursplan
Kurs på grundnivå
  • Kurskod
    IF185F
  • Omfattning
    30 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för lärande och samhälle